Astaqauliyah dan Sahabat LKMI

Loading...

Pengurus LKMI HMI Cabang Makassar Timur 2004-2005Jika berkarya merupakan parameter keberhidupan, maka setiap jejak langkah manusia dimutlakkan untuk selalu progressif; maju dan memandang masa depan, menjemputnya dan membawa kenikmatannya pergi…

Untuk sahabat dan kawan yang pernah dan hingga sekarang masih menerima eksistensiku, terima kasih…

Loading...