Selamat Jalan, Pak Harto!

Selamat Jalan, Pak Harto! Banyak yang mencacimu, tidak sedikit pula yang menyayangimu. Baktimu kepada negara adalah karya terbaik yang dapat engkau berikan. Terima kasih untuk...